É R D E K E S S É G E K


A kristálykoponyák titka


Egy kvarckristályból készítet emberi koponya, arányaiban tökéletes, megmunkálási minősége példa nélküli. Kora meghatározatlan, funkciója nem ismert, eredete sűrű homályba vész. Nem tudni, hogy milyen módon készítették, a kvarckristály ilyen precíz megmunkálása olyasféle technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség rendelkezésére.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

Hírek - Kategória 'Vallás-istenhit'


Rituális szex egy újabb rejtélyes papiruszon
...majdnem kétezer éves papirusz került elő. Egy kitalált történetet ír le, amely utalásokat tartalmazhat a papok közötti rituális szexre. Az elmúlt napokban bejárta a tudományos világsajtót egy a I.Sz. 4. századból származó, kopt nyelvű papiruszról szóló hír. Ez Jézus esetleges feleségére tett homályos, egyelőre nem bizonyított utalásokat…
2012 október 04 csütörtök - 09:30:47 4
Misztikus élmények nyomában
Erre azért is szűkség van, mert önigazolást keresünk az események tényleges megtörténésére, bármilyen élményről legyen szó. Maga a misztikum is eltérő jelentéssel bír…
2012 szeptember 10 hétfő - 14:00:00 0
THOTH - Thoth smaragdtáblái
Elég érdekes cikknek találtam, bár sok benne a költői túlzás és egy kissé mesterkélt is a cikk, de ha mindezeket levonjuk belőle, élvezhető és értékelhető írássá válik a maga kategóriájában. A cikk ugyan Toth-al kíván foglalkozni elsősorban, de egyéb irányokba is kiterjed, ennélfogva nem áll fenn a korlátolt látómező veszélye…
2012 augusztus 27 hétfő - 20:15:31 6
Jézus nem létezett, a Biblia hazugság
„A kereszténység, és a többi valláson alapuló rendszer a korszak átverése. Az emberek valóságtól és egymástól való elszakítását szolgálja. A hatalom iránti vak engedelmességre sarkall…”
2012 június 24 vasárnap - 22:00:00 4
Az ősmagyar vallás hit és erkölcstana
Általánosság nincs! A természet élete nem minden földrészen egyenlő s az ennek megfelelő erkölcsi világrend is ehhez viszonylik…
2012 április 26 csütörtök - 18:00:00 8
Mani és az Ős-magyar vallás.
Az ősi egyistenhitet még Anyahitáék hozták magukkal a Szíriusz-rendszerből. Az unokája, Magyar alapította meg Ataiszon az első Ősmagyar-egyházat…
2012 április 24 kedd - 22:00:00 0
A Zuni indiánok magyar apostola
Pálos volt-e, avagy ferences? Ma már azt sem tudja senki. Hiszen nyomát csupán két írott följegyzés őrzi ebben a gyorsan változó emberi világban…
2012 február 22 szerda - 12:00:00 3
Gyermekek a túlvilágról
Érdekes megfigyelni, a kereszténység hogyan igyekszik összemosni, beleszőni az elemeket az egyszerű gondolkodású emberek tudatába. Az elvetélt és a kereszteletlenül meghalt gyermekek szellemeivel kapcsolatos történetek különböznek a „hagyományos” kísértethistóriáktól…
2011 november 28 hétfő - 08:00:00 0
Megváltó a sziklafalon?
Sandra Clifford vakációzni ment Írországba, azt remélve, hogy kapcsolatba kerül katolikus gyökereivel, viszont arról nem is álmodott, hogy a Moher-sziklákon maga Jézus Krisztus nyilvánvaló jelenése fogadja…
2011 november 17 csütörtök - 12:00:00 1
Egy kis filozófia
Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki…
2011 szeptember 22 csütörtök - 08:00:00 6
Oldal:  1 [2] 3 4