É R D E K E S S É G E K


Kínai Piramisok.


A piramisok egy 100 km-es körzetben állnak Kínában Xi'an városa körül. Nagyon szembetűnő, hogy a piramisok állásának helyzete megegyezik az Ikrek csillagképpel, hozzáadva a szomszédos Orion csillagkép Betelgeuse nevű csillagát is.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

  A LŐCSEI VADÁSZÓ SZELLEMEK
  Spiritizmus   2012 július 21 szombat - 22:00:00 | Oltyán Edit


− Lőcsén az 1600-as esztendő gyászos eseménnyel kezdődött. Kitört a pestis és nagyon rövid idő alatt meghalt mintegy 2500 ember. De a baljós események ezzel nem értek véget. A helyi iskola épületéből furcsa hangokat hallottak kiszűrődni. Olyan zaj verte föl a termek csöndjét, mintha vadászok kergetnének kutyáikkal valamiféle állatot. Kürtök rivalltak, kutyák ugattak, az üldözött vad szűkölt, a vadászok rikoltoztak, mindezt ijesztő ajtócsapkodás és csikorgás kíséretében.

A KÍSÉRTET JÁRTA ISKOLA


Thurzo ElekA személyzet nem tudta elviselni az ijesztő hangokat és ezért elmenekült. A különös jelenség időnként megismétlődött, ezért hatóságok tapasztalt, bátor férfiakat állítottak őrségnek éjszakára. A rémisztő hangokat ők sem bírták sokáig és nem vállalták tovább a szolgálatot.

Rémisztő jelenségek


Az ügy kivizsgálásával Joannes Janschiust, a híres iglói fő esperest bízták meg,aki 250 tanút hallgatott ki. Valamennyien egybehangzóan állították, hogy az iskola épületében vadászó kísértetek vertek tanyát. Az esperes nem értette, miért pont egy tanintézményben űznék a vadat… Néhány öregember vallomásából kiderült, hogy a telek, illetve az épület helyén még nem is olyan régen erdő állt. Itt rendszeresen vadászott Thurzó Elek országbíró (1490-1543), akit nem mellesleg Lőcsén temettek el. 1600-ra az erdőnek már nyoma sem volt, a tanácsurak kivágatták, hogy a város terjeszkedni tudjon. A helyiek azt suttogták, hogy az országbírónak és vadászkíséretének szellemei tértek vissza, hogy folytassák kedvenc időtöltésüket. A többség véleménye szerint a pestisben meghaltak lelkei csatlakoznak a főúr vadászkompániájához, tovább növelve azt.

Néhányan még meglepőbb dolgokat állítottak. Amikor éjszaka bepillantottak az iskola ablakán, nem csak az országbíró és társai kísérteteit látták, a lovaikét, a kutyáikét, sőt még az álltaluk üldözött szarvasét is! Mások egyéb alkalmakkor kukucskálva azt figyelték meg, hogy a túlvilági kopók medve, róka, vagy nyúl fantomokat kergetnek.

Mind ezt hátborzongató hangok festették alá. Páran azért kifejezték kételyeiket a túlvilági látogatókkal kapcsolatosan. Szerintük csak a széljárás okozta a zajokat. Volt olyan is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy vadkacsahúzáskor az öreg gúnárok olyasféle hangokat hallatnak, amelyek a kopók csaholásához hasonlít.

A túlvilági lények búcsúja


Wotan és az elesett hősökNagy problémát jelentett, hogy a szülők nem engedték gyerekeiket az elemi iskolákba, dacára annak, hogy a kísértetek nappal nem mutatkoztak. Pedig a helyi papok, hogy megnyugtassák a rettegő lakosságot, még szentelt vízzel is behintették a termeket. Zárójelbe megjegyezném, hogy ők sem merték ezt éjszaka megtenni… Ez az óvintézkedés sem használt, a város vezetői tanácstalanok voltak. Ekkor egy véletlen esemény oldotta meg a helyzetet. A fő esperes vizsgálata után pontosan egy hónappal, 1600 augusztus 22.-én óriási vihar dühöngött a város felett. A villám egyenesen a városszéli iskolába csapott, a tanintézet porig égett.

A helyiek Isten irgalmának tulajdonították, hogy a tűz nem terjed ki más házakra is. Lőcse megmenekült a nagyobb katasztrófától. Másnap a helyi csősz, Farka s Ignác, elmesélte, hogy amikor előző éjjel a szőlőket őrizte és látta, hogy vihar készülődik, gondolta, behúzódik a kunyhójába. Egyszer csak gyanús zajokat, lónyerítést, kutyaugatást hallott. Hiába kémlelelt azonban kifelé, nem látott semmit. Kiment a kunyhó ajtaja elé, hogy tetten érje a tolvajokat, de nem talált kint senkit. Nyugtalanító érzés fogta el, és felnézett az égre. Döbbenetes látvány tárult a szeme elé. Hosszú sorban vonuló fantom lovakat látott, hátikon természetesen gazdáik szellem alakjaival. Vezetőjük szájához emelt egy trombitát. A csősz még a hangszer hangját is hallani vélte. Az emlékezetes vihar után a vadászó szellemek örökre búcsút mondtak Lőcsének, és soha többé nem jelentkeztek.

Wotan és az elesett hősök


A lőcsei vadászó kísértetek története a germán legendák bősz vadászcsapata között kétségtelenül szembeötlő hasonlóságok vannak. Valamikor Wotan istent képzelték el úgy a mítoszteremtők, hogy az elesett hősök élén vadászatra nyargal a levegőben. A kereszténység „fokozta” le Wotant kísértetté, gonosz szellemé. Ezekben a késői történetekben már egyértelműen démonként ábrázolták, aki főleg viharos éjszakákon portyázik. Ilyenkor nem tanácsos a szabadban mutatkozni, mert a túlvilági vadászkompánia könnyen magával ragadja a gyanútlan áldozatot.

Forrás: Hihetetlen magazin
Szerkesztette: Oltyán Edit
Közzétette: Molnár Ferenc