É R D E K E S S É G E K


Dropák


- Tíz-tizenkétezer évvel ezelőtt kerülhettek ide. Hajótörést szenvedtek, nem tudták majavítani a járművüket. Itt meg kellet küzdeniük az életbenmaradásért. A természet erői voltak a kisebb gond, az igazi ellenség az ember volt, de túlélték! Ami megmaradt, 716 lemez, több eltemetett, mumifikálódott halott és amiről még nem is tudunk, amely talán bizonyít, de nem tunak belőle hasznosítani semmit(?) !


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

  A GYÓGYÍTÓ KŐSZARKOFÁG
  Érdekes írások   2013 július 11 csütörtök - 08:00:00 | Oltyán Edit


A Földet testünkhöz hasonlóan energiavonalak hálózzák be. Kialakulásuk bolygónk mágnesességére vezethető vissza. Ezeket a vonalakat sokféleképpen nevezik: a föld meridiánjainak, Szent György – , illetve Sárkány-vonalaknak. A vonalak kereszteződésénél fekvő helyek, sziklák, oltárok, dombok gyógyítanak, feltöltenek, de legalább is hatnak ránk. lyen mágikus helynek tartják sokan a Heves megyei Átány községben található kőszarkofágot, amely hol gyógyító, hol bajt hozó erejéről volt híres. A körülötte lebegő titkokat még senkinek sem sikerült megfejtenie. Pedig sokan kísérleteztek vele. A rendszerváltás után kezdtek a sírról beszélni, egyre több újságíró járt a helyszínen

Átány kőszarkofág
A kőszarkofág alatt fekvő, XVIII. Században eltemetett Kis Bárczay Mihály felbolygatta a kis falu életét. Halott látók , boszorkányok, egyházak és tudósok foglaltak állást a kérdésben, ki-ki a maga szemszögéből. Mint minden olyan rejtélyről, melynek nincs elfogadható magyarázata, az átányi kőkoporsóról is sok az egymásnak is ellentmondó vélemény, találgatás. A közel sem egybehangzó véleményektől függetlenül megindultak a zarándoklatok is a kisfiú sírjához.

A helyi legenda szerint a himlőben vagy pestisben elhunyt kisgyerek nyughelyét sírrablók rongálták meg. Nagyobb értéket reméltek, mivel a Bárzayaknak jelentős birtokaik voltak. A rablókat a néphit szerint megfertőzték a himlőbaktériumok, és napokon belül meghaltak. Ezért tarthatták, s néhányan tartják ma is, hogy átok ül azon, aki a sírhoz nyúl. Legalább is ezt tartották legtöbben a kőkoporsóról egészen 2004 novemberéig.

Akkor a Boszorkányszövetség papjai levették a sírhoz tartozó átkot. A rontáslevétele futótűzként terjedt. Azóta sokan látogatják életük kisebb-nagyobb problémáinak megoldását remélve tőle. A falu lakói többnyire elkerülik, és nem is szívesen nyilatkoznak róla. Van, aki hiszi, hogy az 1700-as években ide temetett kisded szelleme segít a hozzá könyörgőkön. Az idősebbek viszont úgy vélik, nem szabad a síremlékhez hozzányúlni, mert baj éri az embert.

Beszélnek olyanokról, akik ezt nem tartották be és baleset érte őket, míg mások megbetegedtek. Megint mások meg nevetségesnek tartják a feltételezést, hogy a kőszarkofágnak mágikus ereje lenne. Egy biztos, a síremlék az 1700-as évek végéről származik, s valóban egy kisfiúnak állították, aki valamilyen fertőző betegségben, pestisben vagy kolerában halt meg. A síremlék a reformátustemető 13. parcellájában van, a többi sír fekvésétől tökéletesen eltérően, ősi magyar szokás szerint Kelet-nyugati tájolással.

A falu lakói beszélnek arról is, hogy egy tiltott szerelemből született az Ártányban elhantolt kisfiú, akinek az édesanyja kikapós menyecske volt. Hogy a kisdedet mikor temették el, sajnos nem látszik rendesen a síremléken. A falusiak azt is tudni vélik , hogy 1860 körül kihantolták a sírokat, hogy az újra szentelt temetőben új halottak pihenhessenek. Azt azonban senki sem érti, hogy a kisded koporsója miért maradt itt?

Talán akkor mélyen a föld alatt volt. A falu házai a templom és a sírok nagy része az 1999-es árvíz idején megemelkedett, majd visszasüllyedt, akkor kerülhetett a felszínre a kőkoporsó – vélik egyesek. Ha ezt elfogadjuk, akkor kérdés az, ahogy a ház és a többi sír vissza süllyedt, ez az egy kőkoporsó – bár súlya van, miért nem? Sok kérdés felvetődik tehát. Nem véletlen, hogy a kőkoporsóról könyv is íródott.

Egy biztos nem mindig féltek tőle az emberek, volt idő amikor a közeli búcsúhelyre járó katolikusok megálltak imádkozni előtte. Az idősebbek úgy vélik, nem szabad a síremlékhez hozzányúlni, mert baj éri az embert. „Nem rég megkopogtattam a koporsó oldalát és másnap reggelre megdöglött az egyik tehenem.” – említette saját példáját egy átányi. – „Tudom, hogy lehet véletlen egybeesés is, de azóta én is jobban tartok tőle.”

Sokan úgy tartják a koporsó mozog a földben, és fokozatosan kiemelkedik onnan. Ezt azzal próbálják bizonyítani, hogy a síremlék moha lepte felületén mindig látható egy olyan pár centis csík a talaj szintje felett, ami nem zöldült be. A legöregebbek azt mondják, hogy gyerekkorukban nem látszott még a szarkofágból semmi.

Először az 1970-es években botlottak meg a helyiek benne. Akkor még csak úgy 10-15 centire emelkedett a föld fölé. Aztán ahogy telt az idő, egyre jobban előtűnt egész szarkofág alakú formája. Egy biztos, a különös, több száz éves szürke tömb a környező sírokhoz viszonyított szabálytalan fekvése miatt rögtön feltűnik az alvégi temetőben. A falu polgármesteri hivatalában több tucat hálálkodó levél van, hogy a rég időkben idetemetett kisded szelleme miként gyógyította meg őket, hogyan békítette össze évek óta haragban álló szomszédokat, miként segítette át a vizsgán a hozzá könyörgőket.

Forrás. asztronet.hu
Beküldte: Oltyán Edit
Közzétette: Molnár Ferenc