É R D E K E S S É G E K


Stonehenge


Stonehenge körkörösen elrendezett kőtömbökből és földsáncokból álló monumentális őskori építmény az angliai Wiltshire-ben, Salisbury-től mintegy 13 km-re északra. Építése i.e. 3100 körül kezdődött és 1500 körül fejeződött be. Az újabb kutatások Stonehenge-től távolabbra vezették a tudósokat. Feltárták egy közeli, újkőkori falu maradványait.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

  Nem az eredeti szentiratokat tették be a Bibliába
  Vallás-istenhit   2014 május 25 vasárnap - 14:30:00 | Kiss Timea


„Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták. Szinte hihetetlen, de ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember.”
Biblia

− „A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi.”
− (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)
− „… Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg.”
− „Ez az én testem … Ez az én vérem …”

„Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR.” (Szántai Lajos, művelődés-történész)

Így teszi Jézus egy mágiával a „TestVéreivé” a tanítványait (szimbolikusan) , így „adja át beléjük” az ő lelkületét.

Jezus-Partus-herceg− „A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA. Héberül viszont nem jelent Semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus Nem héber származású!”

− „A három király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUS birodalom küldöttei: SZKÍTA mágusok! Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus! Ezt jelzi a tömjén, mirha és aranyküldése a küldöttekkel. Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is.”

− Jézus az ács fia „A héberben ugyan az a szó jelenti az ÁCSOT, ami az arámiban a HELYTARTÓT. A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták éltek), és az Ő fia volt Jézus!”

Kik voltak a kánaániták: „Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 százalékukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.

A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki. A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel! Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött!”

[Turul = Kerecsen-sólyom]„Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról.”

(Egyébként … miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ???)

Ki volt Jáhve:

− „Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát. Jáhve mondta: Abba belehalnál (!)
Mózes erősködött, hogy látni akarja. Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta.” (Mózes 2. könyve)

− „Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel. Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.

Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).

Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos.”

− A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon.

− Alaje pedig ezt írta: „Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék.”

Ne haragudjunk a zsidó népre!

− 1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy náluk „nagyobb” lény parancsát!

− 2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat!

Atilla-Kiralyunk− 3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció első népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt! Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén! Mutassunk példát ezekből!

− (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), de a MAGYAR jött ki eredményül!)

− 4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, … , csak Eltévelyedett!

− 5.) „Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek.”!

Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából! A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja! (ők Isszának nevezik).

2.) „Halála” után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
− Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,
és … hogy „Isten országa Bennetek van!” , „Ugyanaz a Fény van Benned … “

Ezek „helyébe” írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers:


„Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan.”
Illetve:
„Én vagyok a világ világossága” – mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: „Ti vagytok a világ világossága.”
− Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk!

− Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol, és ördög.

Míg Jézus azt tanította:

„Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani! Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg!”

− Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) : Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.

[Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházban! Miért? Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1), Kánaánban pedig népirtást végeztetett.

Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt.
Még keresztre feszítése közben is:
„Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.”
Ugye, nem mindegy hogy ki az apja?!]

Napkereszt− „A női princípium kitörlése:
− Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek-re.
− Jézus mindig azt mondta: „… az Isten és az Istennő …”

Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.
− A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát – Jézus legKözelebbi Tanítványát – a 12 tanítvány közül ” , … de Leonardo Da Vinci odafestette az „Utolsó vacsora” című művére Jézus mellé.

− Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki!

− Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt), „bűnös nővé” írták át, … amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve és összefoglalva: az írások szerint Jézus:

− A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse!
− Akit SZKÍTA névre kereszteltek! Aminek a jelentése: a FÉNY fia!
− Tudott HUNUL!
− A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)Forrás: Szkíta-Hun— Kiss Timea —