É R D E K E S S É G E K


Dropák


- Tíz-tizenkétezer évvel ezelőtt kerülhettek ide. Hajótörést szenvedtek, nem tudták majavítani a járművüket. Itt meg kellet küzdeniük az életbenmaradásért. A természet erői voltak a kisebb gond, az igazi ellenség az ember volt, de túlélték! Ami megmaradt, 716 lemez, több eltemetett, mumifikálódott halott és amiről még nem is tudunk, amely talán bizonyít, de nem tunak belőle hasznosítani semmit(?) !


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

  Az istenek vérvonalának leleplezése?
  Idegen civilizációk   2016 február 03 szerda - 13:10:00 | Kiss Timea


Az emberi fajnak négy alapvető vértípusa van: A, B, AB és 0. Az osztályozás az ember vérsejtjeinek antigénjeiből származik. Az antigének olyan proteinek, amelyek a sejtek felszínén találhatók, és a baktériumok, illetve a vírusok elleni küzdelemre szolgálnak.

Kép 1.

Az emberi populáció java része rendelkezik a sejtjein ilyen fehérjékkel. Ők teszik ki a földi emberek Rh pozitív hányadát. Az USA-ban a jelenlegi becslések azt sugallják, hogy az összes fehérbőrű megközelítőleg 85 százaléka, az afroamerikaiak nagyjából 90 százaléka, és az ázsiai amerikaiak 98 százaléka Rh-pozitív (Rh+).

Az Egyesült Államok népességének kisebbik hányada (továbbá megjegyzendő, hogy a világ fennmaradó része), amely nem állítja elő a megfelelő fehérjéket, egy egészen másfajta kategóriába esik, nevezetesen, ők Rh-negatívok.

Miért okoz akkora polémiát az, ha egy bizonyos embercsoportnak olyan vére van, amely ennyire hihetetlenül eltér mindenki másétól. Ez egy döbbenetes elmélet kifejlesztéséhez vezetett, mely szerint a távoli múltban az ide látogató földönkívüli lények fejlett gén- és sejtmanipulációs technikáknak vetették alá a korai, primitív szinten álló embereket állítólag abból a célból, hogy egy rabszolgafajt hozhassanak létre.

Ennek során születtek az Rh-negatívok.


Azt demonstrálandó, hogy mennyire hihetetlenül különböznek az Rh-negatívok a világ népességének többi részétől, csupán vessünk egy pillantást a terhesség kérdésére. Egy Rh-negatív állapotos nő esetében tetemesek és veszélyesek lehetnek a kockázatok. Amennyiben egy Rh-negatív nőt egy Rh-negatív férfi ejt teherbe, nincs semmi probléma, s nincs miért aggódni, mivel mindkettő személy teljes mértékben illik a másikhoz, így a magzat normálisan fog fejlődni, s Rh-negatív gyermek jön majd a világra.

Ámde, amennyiben az apa Rh-pozitív és az anya Rh-negatív, akkor kezdődnek a problémák és az eredmények különféleképpen alakulhatnak – akár tragédiába is torkollhatnak –, mivel a csecsemő Rh+ lesz.

Egy később jelentkező kérdés vezet majd el a probléma bökkenőjéhez.


Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az Rh-negatív vérű anyuka teljességgel összeférhetetlen lehet az által hordozott Rh-pozitív vérű babával. Egy efféle szituáció igen gyakran arra ösztönzi az anya saját vérét, hogy kezdjen el potenciálisan halálos antitesteket előállítani, amelyek arra hivatottak, hogy megtámadják a magzat vérét, ha és amennyiben előbbi veszélyesnek találja az utóbbit.

Másként fogalmazva, a pozitív babát az anya negatív immunrendszere betolakodónak érzékeli, valami nem teljesen odaillőnek. Tulajdonképpen a születendő gyermeket idegennek tekinti, azaz olyasvalakinek, akitől a lehető leggyorsabban meg kell szabadulni.

Még felkavaróbb a tény, hogy minél többször kerül áldott állapotba a nő, annál erőteljesebbé és meghatározóbbá válnak az antitestek. Röviden, az anya teste megtalálja a módját annak, hogy még erősebben, gyorsabban és hatékonyabban likvidálja a magzatot minden egymást követő terhesség alkalmával.

Kép 2. Ez majdnem olyan, mintha valami mélységesen ősi, nem-emberi volna a DNS-ünkbe kódolva, ami pozitívként vagy negatívként tűnik fel oly módon, hogy élesen eltér a másiktól, és sohasem áll szándékában egyesülni. Pontosan erről szólhat az egész.

Ha mi, jelenkori emberek – különösen az Rh-negatívok – idegen lények manipulációjának vagyunk az eredményei, akkor pontosan kik azok, aki úgy döntöttek, hogy istent játszanak az emberiség legkorábbi fajtájával?

Vajon miért állt szándékukban új és élesen különböző fajta embereket létrehozni?

Honnét jöttek?

Vajon még mindig köztünk élnek?


Ezek a kérdések vezetnek el bennünket azokhoz a legendás, hatalmas entitásokhoz, akik Anunnakikként váltak ismertté. Olyan kérdések is adódnak, melyek az ókori sumér kultúrák szívéhez kalauzolnak el bennünket, melynek nyomai jelenleg Irak déli részén találhatók, s a történészek és régészek szerint Kr.e. 5500-4000 között telepedtek le itt először emberek.

A sumér tan szerint több mint 400 000 évvel korábban egy nagy vízözön pusztította el a Földet és számtalan lényt küldött a másvilágra. A mondabeli nép hatalmas fajtája a égből érkezett a bolygónkra. Ittlétük során egyfajta stabilitást és társadalmat hoztak létre az eredetileg rendkívül primitív emberi törzsek számára, melyek közül néhány cro-magnoni emberré vált. De nem ez volt az Anunnakik eredeti terve.

Az Anunnakik elsődleges célja az volt, hogy az embert genetikai úton megváltoztatva, egy robosztus és erős entitást hozzanak létre, összességében semmi másért, mint hogy egy rabszolgafajt teremtsenek, amit a földönkívüli mesterek parancsainak a végrehajtására terveztek, ide értve a Föld bányászatát annak becses aranykészleteiért. Amikor az Anunnakik végleg elhagyták a Földet, egy elképesztő örökséget hagytak hátra maguk után: egy új emberi formát, egy olyat, amely radikálisan különbözött a többitől: az Rh-negatívokat. S ők még mai is élnek.

Az Rh-negatív származás keresztülhalad a brit királyi családon, amely vitatható kijelentéseket váltott ki, melyek szerint az előkelőségek nem azok, akiknek látszanak. Egy egész szubkultúra jött létre, amely szerint a királyi sarjak közvetlenül az emberszerű idegenek ősi rendjéből valók, s ők bolygónk igazi titkos irányítói.

Van-e valami az Rh-negatívok genetikai alkatában, ami vezetővé teszi őket, s talán a régi korok legendás hőseihez, illetve híres-neves embereihez teszi őket hasonlatossá, miként azt a Biblia oldalain találjuk (s akik csaknem bizonyosan Rh-negatívok)?

Vajon az Rh-negatívok egy emberi hibridekből álló föld alatti hadsereggel is felérnek, akiket gondosan és titokba neveltek olyan okokból kifolyólag, melyek legalábbis egyértelműen sötétek és halálosak lehetnek.

Ha majd egy napon bebizonyosodna, hogy az emberi faj egy kis része végül is nem egészen ember, akkor megláthatnánk a negatívokra vonatkozó következményt? Boszorkányüldözés kezdődne? Vajon lennének-e felhívások arra, hogy negatívokat el kell szigetelni a társadalom többi részétől?

Vajon a „földönkívüliekre irányuló rasszizmus” – alátámasztva a félelmet, mely szerint néhányan a negatívok közül egy sötét, idegen terv részesei lehetnek – egyre inkább elvadulna? Vajon számtalan „földönkívüli Guantánamói-öböl” létrehozásának lennénk a szemtanúi?

Érdekes és izgató kérdések ezek, amelyeket az Rh-negatívok tömege és különféle rejtélyei vetnek fel.

Az ufó-kutatók, a csillagászok és a NASA éveket töltöttek az ég kémlelésével, hogy bizonyítékokat találjanak arra, hogy a földönkívüliek köztünk vannak.

Az Rh-negatívok mondája azonban arra enged következtetni, hogy nem a csillagokban kell a bizonyítékokat hajkurásznunk a földönkívüliek létezését illetően. Mi vagyunk azok Az emberi faj!!!

Különös, a képzeletet meghaladó, ráadásul ironikus módon mi, vagy legalábbis néhányan közülünk – ti. az Rh-negatívok – az igazi idegenek, akiket már oly régóta vadászunk…

Vajon az emberiség számottevő része egy ősi és fejlett idegen civilizáció gyümölcse volna?
Vajon évezredeken keresztül időről időre módosítottak és tovább finomítottak minket?

Röviden, a génkészletünket egy másféle világ lényei manipulálták, akik az emberi civilizációra egy nagy laboratóriumi kísérletként tekintenek?

Erősen vitatható és elgondolkodtató kérdések vetődnek fel. De olyan kérdések is adódnak, melyek választ követelnek. S a válaszokat talán éppen azoknak az embereknek a vizsgálata kínálja, akiknek Rh-negatív a vércsoportjuk.

Az emberiség nagytöbbsége – 85-90 százaléka – Rh-pozitív, ami azt jelenti, hogy az ilyen emberek vérsejtjei egy olyan antigént tartalmaznak, amely a rhesus majommal áll közvetlen kapcsolatban. Ezt az antigént Rh-faktornak nevezzük.

Ezen a bolygón kivétel nélkül minden egyes főemlős rendelkezik ezzel az antigénnel egyet leszámítva: az emberek fennmaradó 10-15 százalékát. Amennyiben az evolúció elmélete érvényes, amely értelmével minden egyes ember az ősi főemlősöktől származik –, akkor nem kellene-e mindnyájunknak Rh-pozitívoknak lennünk? De igen, kellene! Ámde, nem azok vagyunk...

A negatívok nem hasonlítanak a többiekre. Másmilyenek.
Ők egyedi emberi lények, akiknek lehet, hogy a vérvonala földönkívüli eredetű.


Forrás: Nicholas Redfern
gondolatai nyomán: Száraz György

— Kiss Timea —