É R D E K E S S É G E K


Nasca vonalak


A vonalakat a Peru délnyugati részén levő sivatagos területen a mintegy 1500-2000 éve, az inka hódítást megelőzően i.e. 100-600 között ott virágzó Nazca-kultúra népessége hozta létre. A mintázatokat úgy, "vésték" a felszínbe, hogy a vonalak mentén a mélyebben fekvő könnyebb homokrétegről eltávolították a ránehezedő felső, kavicsos réteget. A változatos minták - az úgynevezett geoglifák - madarakat és emlősöket - kolibrit, majmot, embert, geometriai alakzatokat - spirálisokat, háromszögeket, trapezoidokat, párhuzamos vonalakat - ábrázolnak. A hatalmas méretű, részletesen kidolgozott geoglifák Limától mintegy 400 kilométerre délre, csaknem 2 kilométer hosszan nyúlnak el a Rio Grande de Nasca folyó vízgyűjtő medencéjébe. Egyes rajzok mérete meghaladja még a 275 métert, többségük csak a levegőből látszik. A kutatók első feltételezése, hogy ezek az indiánok már évszázadokkal ezelőtt képesek voltak repülni?! ... hiszen a Földről nem lehetett ezen rajzokat elkészíteni.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

  MAGYARORSZÁG 2500
  Érdekes írások   2013 március 17 vasárnap - 22:00:00 | Oltyán Edit


— Mária a nemzetvédelemnél dolgozott, és ezt Karcsi mindig csillogó szemekkel tudta előadni a társaságban, amikor Levendulában, a Troliban, a Királyban, a Johnny-ban, a Blue-ban, a kicsiben, a 78-ban, a Trapézban, vagy a Zsákutcában ültek, mert a Mélypontot, az Istvánt, a Kishegyet, a Tótot, az Amszterdamot, meg a Tűlevelet már bezárták.

A csajom a nemzetvédelemnél dolgozik, és mit véd, kérdezték ilyenkor vissza, valaki mindig benyögte, hogy nyílván a nemzetet. Karcsi csak azt tudta mondani, amit Mária is mondott, hogy itt van például az ivóvíz készlet, meg azok a nem stratégiai, hanem a nemzet lélektani, vagy micsodai szempontból fontos épületek, mint amilyen a parlament, amin jól megrendül a démosz, ha valami baj lesz, így mondta: démosz, de mindig volt aki úgy mondta: plebs, egyik jobban hangzik mint a másik.

A társaság szeretett kicsit lenézően nyilatkozni a népről, mint akkoriban Magyarországon minden fiatal értelmiségi, aki pár éven belül meghalt, az is, aki ismerte Kerekes Orsolya szociológus sokat idézett mondatát. Többek között az is, aki nem, miszerint: „a magyarok genetikailag a közösségi létezésben csak úgy tudják meghatározni önmagukat, ha más közösségekkel ütköztetik azt, amiről úgy vélik, hogy önmaguk”. Kerekes Orsolya sokat idézett mondatának értelmezésével kötetnyi tudományos munka foglalkozott, mert a magyarság négyezer éves fennállása alkalmából a kultusz minisztérium kiírt egy pályázatot azoknak a kutatóknak, akik ezzel a mondattal szerettek volna tudományosan foglalkozni.

A pályázatra ötvenmillió hungarodollárt tettek félre, ebből huszonöt kutató kötetét lehetett finanszírozni. Sajnos négy millió valahol elkallódott a minisztérium és a kutatók között félúton, így, Dr. Graham Béla népvándorlás-kutató pert indított a minisztérium, és a nemzetvédelem ellen is, ahol Mária dolgozott. A minisztérium nem értetet, hogy jön ide a nemzetvédelem, a nemzetvédelem, a nemzetvédelem pedig elég ideges lett, mert mással volt elfoglalva.

Ekkor ugyan is gőzerővel dolgoztak a 2500-as titkos klónozási programon, ami azért volt titkos, mert ha nem lett volna titkos, közölni kellett volna a lakossággal, hogy miért kell egymilliárd HD-t a klónozási programra költeni. Azért kellett egymilliárd HD-t költeni a klónozási programra, mert Magyarországon minden asszony és férfi meddő lett egy baleset következtében. Mária egyik kollégája, Dr. Albert Dezső katonai fejlesztési biológus-vegyészmérnök ugyanis teljesen véletlenül beleöntött két liter acidohalenilfoszfát-tarafixet a Duna-menti ivóvíztározóban, mert a víz keménységét akarta megvizsgálni, de túl mélyre hajolt a keménységmérővel, és kiesett a hátizsákjából az acidohalenilfoszfát-tararfixes palack.

Ez nem is lett volna baj, ha nem lett volna akkor éppen Magyarországon teljesen üres a többi ivóvíztározó a rettenetes, 2499-2500-as kontinentális szivárgás következtében, amit történelem ismerő médiamunkások revizionista szivárgásnak kereszteltek, mert szinte tökéletesen kipusztította a kellő ivóvízkészlettel nem rendelkező szlovák és román lakosságot. A határon kívüli magyarokat is persze, legalábbis azokat, akik nem tudtak időben eljutni a Duna-menti ivóvíztározóhoz. Szóval abból az ivóvíztározóból ivott akkor éppen a Kárpát-medence megmaradt lakosságának 70%-a.

Magyarország népességének 100%-a (leszámítva a Silver Kopja kutató-űrhajó Lófej-ködben tartózkodó kétfős legénységét), akik, mihelyst az acidohalenilifoszfát-tararfix a szervezetükbe került, öt percen belül már észrevétlenül fájdalommentesen és visszavonhatatlanul meddők voltak. Amiben a nemzetbiztonság semmi meglepőt nem talált, ugyan is a vegyületet erre a célra fejlesztették ki, csak arra nem gondoltak, hogy DR. Albert benne felejti a hátizsákjában, mikor a víz keménységét vizsgálni indult. A vegyület eredetileg a kongói diplomáciai tárgyalások keretében szerették volna a kongói ivóvíztározókba engedni, megtűrve ezzel a Kongó Világpalack Kartell monopolhelyzetét.

Most azonban nagyobb bajuk is volt, mint a palackgyártás. Meg kellett óvni a nemzetet a kihalástól! Azonban a klónozás még 2500-ban is nagyon bonyolult volt, egyrészt rengeteg destabil bázisú víz kellett hozzá, más részt nem minden őssejt volt alkalmas a célra. Mivel a lakosság előtt titkolni kellett a kísérletet, hogy ne törjön ki a pánik, az állambiztonság csak a parlament őssejt-bankjából dolgozhatott. Eleinte katasztrofális eredmények születtek: Orbán Viktor őssejtjéből például egy nyálkás, albínószerű protoplazma fejlődött, Demszky Gáboréból egy őrült sebességgel osztódó, gigantikus gombatelep, Torgyán Józseféből egy szúrós szagú, csalános medúza: szerencsétlen teremtményeket lángszóróval pusztították el. Egyenlöre két klón mutatott többé-kevésbé humanoid vonásokat: Morvai Krisztáé, és Bajnai Gordoné.

Karcsi ezt akkor még nem tudta, pedig ideig-óráig örült is volna annak, hogy nem vetették be Kongó ellen a szörnyű fegyvert - az acidohalenilifpszfát-tararfix egyébként 2500-ban bukkant fel először és utoljára a világtörténelem színpadán. dr. Albertnek hét évnyi megfeszített munkájába került, mire kitenyésztette azt a bizonyos két litert, amiben elengedhetetlen volt az Első Magyar Mars-expedíció során talált dalhártyás moszat spórája. A dalhártyás moszat a magyarok Marsra lépését követő két hónapon belül sajnos tökéletesen kipusztult, még pedig szifiliszbaktérium végzett vele, ahogy 2576-ban Tádzsik-Üzbég Nyenyec Csillagközi Konglomerátum kutatói megállapították.

Karcsi a Kongói Világpalack Kartellnak dolgozott. Reklámszövegeket fordított bakongo - és bantau - kongóiból magyarra és elég szépen megélt belőle. A nemzetvédelem azért akarta megtörni a Kongó Világpalack Kartell monopolhelyzetét, mert csak e cég volt hajlandó vizet szállítani a Kárpát-medencébe, tették mindezt elképesztő összegekért. Márpedig a Duna-menti ivóvíztározó készlete is rohamosan fogyott.

Azt persze tudnunk kell, hogy a Duna-menti elnevezést akkor már csak megszokásból használták, hiszen Duna a 2178-tól 2224-ig-tartó magyar világháború óta egyáltalán nem létezett, ahogyan egyáltalán nem, vagy csak igen elszórva, földalatti barlangokban létezett Európában és Amerikában vizek, azt sem lehetett kémiailag víznek tekinteni. A Magyarok Internacionáléja min den év február 18-án kóruskoncerttel és egyperces néma csenddel emlékezett meg arról a szörnyűségről, amikor a japán, kínai, mongol, és filippínó magyarok meggondolatlan vegyi-biológiai csapást mértek az európai és amerikai magyarokra, örökre megfosztva ezzel testvéreiket a folyóktól, tavaktól, patakoktól, és csermelyektől.

Szóval a magyarok nem szerették a kongóikat, és a kongóiak sem szerették a magyarokat, kivéve azokat a kongóiakat és magyarokat, akik a másiknak dolgoztak, és a másiktól kapták a fizetésüket. Ez a világon általában minden néppel így volt 2900-ig, amikor is a II. Morva Birodalom megszüntette a fizetőeszközöket.

Mária a nemzetvédelemnél klón-kiképzéssel foglalkozott. Amíg a Morvai- és Bajnai-példány acéltartályában cseperedett, Mária szimultátorral gyakorolt. A klónképző szimulátor a maga ezernégyszázhatvankilenc és fél szériapályájával tervezője szerint a legkiszámíthatatlanabb példányokra is felkészítette a kiképző tisztet. A szimulátor a világ első sikeres klónjának negyvenkettedik kópiája, a Plútón élő Ratzinger XXX. Tervezte életének földi idő szerinti háromszázötvenharmadik évében.

Karcsi szerette volna, ha Mária többet beszélget vele. Általában azonban Karcsi többfele is tudott figyelni, Mária viszont nem. A lány a tíz-tizenkét órás szimulált kiképzés után fáradt és rosszkedvű volt, hazament,, étvágytalanul befalta az afrikai harcsát, vagy tatut, amit Karcsi sütött- Karcsi mindig olcsóbban jutott hozzá a kongói ínyencségekhez az átlag magyarnál- olvasott egy kis Stephen Hawking-ot, Marie Curie-t, vagy más, ókori szerzőt, és lefeküdt aludni. Sohasem beszélt a munkájáról Karcsinak.

Karcsi pedig minden este nézte-nézte az alvó Máriát, vágyott is rá, hogy átölelje, szeresse, de nem is akarta zavarni, tulajdonképpen tisztelte a lányt, ezért maradt vele, mert felnézett rá, és mert valahol jó volt neki, hogy a lány békén hagyta őt. Karcsi a munkájának élt a maga módján, vagy is úgy, ahogy egy reklámszöveg-fordító élni tud: folyamatosan járta a z utcákat, piacokat, figyelte és gyűjtötte a nyelv metamorfózisait, új kifejezéseket, szlengeket, szófordulatot, mondatszerkezetek hatásmechanizmusát tanulmányozta, aztán mind ezek fényében elkészítette az aktuális műfordítást. Ha az 1900-as években él a Földön, vagy 3000-es években Marson, alanyi költő is lehetett volna.

Álmodozó volt: sosem érdekelte az, ami iskolatársait, se a magyarság története, se a maghasadás, se az űrutazás, de még a levitációs versenyek sem, pedig amúgy jól levitált. Mire Magyarországon már csak félévre való ivóvíz maradt a Duna-menti víztározóban és a szülészeknek már három éve nem akadt munkája, Morvai- és a Rajnai-klón három nyelven folyékonyan társalgott, a kézi- és nehézfegyverek többségét menekült kezelte, és vezetett tankot, vakondot, aurakoptert. A nemzetbiztonság forszírozni kezdete a sorozatkópiákat. Mária azonban aggódott.

A két példány tagadhatatlanul gyorsan fejlődött, a tulajdonságok bátran mehettek volna sorozatban is, ám ahogy egyre ügyesedtek-okosodtak, úgy lettek egyre agresszívebbek. Mária 152-es jelentése szerint nagy biztonsággal meglehetett állapítani, hogy a példányokat a fejlődésben kizárólag az egymás elleni rivalizálás motiválta. Arra még nem került sor ugyan, hogy a két példány bántalmazza egymást, de Mária javaslatára elkülönítették őket. Közben azonban Kongónak feltűnt, ami Magyarországon a szülészeken, és néhány megrögzött szaporodón, vagy béranyán kívül még senkinek: három éve nem született egy gyermeke sem.

A nemzetbiztonság tudta, hogy Kongó tudja. A nemzetbiztonság azt is tudta, hogy rövid időn belül a kongói agitátorok elkezdik pánikkeltő akcióikat a magyar nép körében. A nemzetbiztonság ezért utasította Máriát a Morvai- és Bajnai-klón összes tanult tulajdonságának elmentésére. A nemzetbiztonság az egymillió hungarodolláron felül a magyar nemzet összvagyonát ötszázezer Bajnai-kópia, és ötszázezer Morvai-kópia előállítására fordította. A teljes Csepeli Űrjármű-gyárat lefoglalták e célra.

A Kongó Világpalack megkezdte földalatti rémhír-terjesztő akcióját a magyar nép meddőségéről. Sajnos,a a rémhír ezúttal valódi hír volt, így a lakosság hamar pánikba esett. A szülészek, gyermekorvosok, óvónők, védőnők, gyermekpszichológusok, és általában az egész pedagógus társadalom a bababoltokkal együtt országos demonstrációba kezdett. A pelenka, bébiétel, és óvszergyártó cégek, komolyabb anyagi bázissal rendelkezvén a pedagógusoknál, felfegyverkeztek. Suttogták, hogy a Masculan és a Durex uránt dúsított titkos, földalatti tesztlaborjaiban, a Liberó pedig fekete lyuk előállítására alkalmas részecskegyorsító építésébe kezdett. A nemzetbiztonságnak ki kellett állnia az ország népe elé, és ismertetni a helyzetet.

A feladat Dr. Albert Dezsőre, és Máriára várt a tévében. Karcsi eléggé megdöbbent, amikor megpillantotta Máriát a tévében. Pláne, amikor Mária kijelentette, hogy a magyar nép meddő, kiéve két főt, akik a Silver Kopja hosszújáratú kutató-űrhajóval épp a Lófej-ködben tartózkodnak. Karcsi nem is gondolt az ország gondjával, főképp amiatt érzett keserű dühöt, hogy Mária becsapta őt: ha bevallja az igazságot, évekig boldogok lehettek volna óvszer nélkül. Dühében azonnal kibontott egy labda kókuszpálinkát, és együltőben benyakalta.

A közlemény lényeges részére már nem is tudott figyelni, nem hallotta, amint Mária ünnepélyesen bejelenti: a magyarság fennmaradását klónozás útján megoldották, az aljas, uszító Kongó Világpalack pedig reszkessen mert a vízmonopóliumot meg fogják törni. Karcsi nem látta a Csepeli Űrjátmű-gyár kapuján kimenetelő, egymillió Bajnait, és Morvait sem. Karcsinak több labda kókuszpálinkája volt, így sikerült végig innia- és aludnia a háromnapos kongói hadjáratot. Akkor sem volt magánál, mikor Mária végre hazaállított, felnyalábolta, és magán-űrhajójába, a Szent Jobba ültette.

A Háromnapos Kongói Hadjárat után ugyan is Mária félelme beigazolódott: a Morvai- és a Bajnai-klónok egymás ellen fordultak. A liberó és a Durex hol egyik, hol másik oldalára állt, de ez a klónoknak igazából semmit nem jelentett: mindkét csoport tökéletes katonákból állt. Az akkori világ két legerősebb hadserege mérte össze erejét országért, igazságért, és hatalomért.
- Hol óriások játszanak, a törpék…- Fejezete be Mária a történetet. A Szent Jobb minden luxussal ellátott kabinjában hevert, és dörzsölgette a józanító fürdőben lábadozó Karcsi hátát.

- Aki vízen akar járni, bele is iszik - Idézte válaszul Karcsi egyik legnépszerűbb reklámszövegét.
A Szent Jobb békés átlagsebességgel száguldott két meddő és fáradt utasával a Mars felé.

Forrás:Hihetetlen magazin
Beküldte: Oltyán Edit


Hírkategóriák