Hír: Varázskönyvek
(Kategória: Érdekes írások)
Küldte: Oltyán Edit
2010 augusztus 11 szerda - 07:35:45


− Harry Potternek köszönhetően napjainkban a különféle varázs könyvek majdnem olyan népszerűségnek örvendenek, mint néhány száz évvel ezelőtt. Manapság persze a legtöbb rajongó inkább játéknak tekinti a mágiát, nem veszi olyan véresen komolyan, mint a középkorban. Ennek ellenére a széleskörben elterjedt misztikus írásokra támaszkodva mind többen vélik úgy magukról, hogy értenek a mágia művészetéhez, hiszen éppen ez a varázskönyvek célja: titkos tudást adni az arra érdemesek kezébe…A KIVÁLASZTOTTAK OLVASMÁNYAI


wizard_xxxa.gifA mágia mindig alkalmazkodik művelőihez, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy mennyire különbözik egymástól a keleti, ázsiai mágia és a nyugati, azaz európai mágia. Az ázsiai sámánok általában kiválasztottak : tudásukat a szellemvilágból kapják, míg az európai mágusok és boszorkányok a saját akaratukból lesznek varázslóvá és ehhez rengeteget kell tanulniuk. A tanulásban, tudásuk megszerzésében, pedig legfőbb képen(akárcsak Harry Potter) a különféle varázs könyvekre támaszkodnak. Az európai, illetve nyugati misztikus hagyomány fontos eszközei a varázskönyvek, azaz grimoire-ok. E varázskönyveket szokás a titkos tudás tárházaiként emlegetni, mivel ezek amolyan tankönyvek is egyben : aki a mágia követője kíván lenni, ezekből a könyvekből tanul. A magyar hagyományban például a garabonciás diák a varázsló iskolában magától az ördögtől tanulja tudományát, majd záró vizsgája és beavatási szertartása után kao egy varázs könyvet, s atontúl eme fekete könyvvel a hóna alatt járja a világot. Ebből olvasa ki a varázsigéket, ennek segítségével gyakorolja a mágiát. Persze nem mindegy, hogy milyen mágiát…

wizwrdbook.gifAz igazi mágia ugyanis két jól elkülöníthető szintből áll, egy felső és egy alsó szférából. Az alacsonyabb szint, a gyakorlati vagy operatív mágia alkalmazói tulajdon képpen olyan természeti erőket hoznak működésbe, amelyek mélyebb lényegével nincsenek tisztában, de erre nincs is szükségük. Ezekhet at egyszerű gyakorlatokhoz (ilyenek a ráolvasások, varázsigék, talizmánok, horoszkóp készítés, a tudatállapot meg változtatása, stb.) nincs szükség emberfeletti képességekre, csupán bizonyos ősi technikák elsajátítására,(szertartások), esetleg valamilyen transz állapot elérésére. Ezeket pedig mind mind meg lehet tanulni a leginkább elterjedt varázskönyvekből …

DÉMONIDÉZÉS


Évezredek alatt a varázskönyveknek rendkívül rossz hírük keletkezett. Az egyház megátkozta ezeket, kárhozatba ejtő, ördögi műveknek tekintették minden fajtájukat, ami érthető is. Később a kultúr történészek egyszerűen nevetséges irokmányként beszéltek róluk, bírálva a bennük foglalt tanítások meglehetősen alacsony színvonalát. Valóban, számos grimorie-ban találhatók egyszerű kártya trükök, bűvész mutatványok és kisebb-nagyobb csalások leírásai mellett hajmeresztő ostobaságok is. A misztikusok persze nem értenek egyet ezzel a véleménnyel, szerintük a népszerű varázskönyveket a 18-19. században nem beavatottak írták, s nagy tömegük valóban a köz ízlést az olcsó szenzációt szolgálta. Mi több, még a magas szintű ezotérikus tanításokat tartalmazó varázskönyvekben is találhatók nevetséges, komolytalan állítások, ám ezek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy megtéveszék azokat, akik nem tiszta szándékkal közelítenek a mágiához. A varázs könyvek meglehetősen sok félék lehetnek az álmos könyvektől kezdve, az egyszerű házi praktikák (pl:szerelmi varázslatok) gyűjteményén át a talizmánok, amulettek használatát ecsetelő művekig vagy éppen az asztrológiai, horoszkópos könyvekig. Az általában legtöbbre tartott grimorie-ok pedig a mágikus erejű démonok felsorolásával és megidézésük módszereivel foglalkoznak.

Ezek a grimoire-ok avatatlan kezekbe kerülve igen veszélyesek lehetnek, ezért szigorúan őrzik, titokba tartják létezésüket és természetesen nem sokszorosítják őket. A legértékesebbnek tartott varázskönyvek egyébként is a legrégebbiek, a kézzel írott és kézzel bekötött példányok, amelyek éppen ezért feletéb ritkák is. A modernebbek, a sokszorosított kötetek, mivel már könnyen kerülhetnek nem szakértő kezébe, általában tartalmazzák a védelmi, óvó,varázslatokat is. A mágikus védelmet biztosító varázskör felrajzolásának módszerét, démonok idézéséhez megfelelő ruházat leírását és a művelet elvégzéséhez szükséges eszközök felsorolását is. A mágusnak ilyenkor természetesen a kör közepén kell állnia, míg a grimoire-t a körön kívül felrajzolt háromszögben helyezi el és azon az oldalon nyitja fel, amelyiken a megidézni kívánt démon leírása és rajza található. Amikor a démon megjelenik, a mágus felszólítja, hogy érintse meg az őt ábrázoló rajzot, és esküdjön fel a varázskönyvre. Ezután a mágus már később is könnyedén megidézheti a démont, elég, ha meg érintia könyvben a lény ábráját, miközben fennhangon kimondja a nevét.

HÍRHEDT MŰVEK


wizardrolls.gifMint fentebb említettük, a nyugati mágia gyakorlata szerint elképzelhetetlen a varázskönyvek használata nélkül. Manapság már mindenki megismerheti a legjelentősebbnek tartott grimorie-kat érdeklődési körének megfelelően, bár közel sem lehet benne biztos abban, hogy eredeti művet és nem silány utánzatot tart a kezében. A varázskönyveket, ugyanis évszázadok óta hamisítják: például Abramelin mester állítólagos kéziratát is. Ez utóbbit franciául írták valamikor a 18. században, állítólag egy jóval régebbi, héber nyelvű példány alapján. Az eredeti szöveget a címlapon található felirat szerint egy Ábrahám nevű würzburgi kabalista állította össze 1458-ban, a fia, Lamech okulására. A szent mágiáról szóló mű három részből áll. Az első könyvben Ábrahám leírja, hogyan vándorolt keresztül Európán és a Szent földön, keresve az ismertséget a kabalistákkal, varázslókkal és boszorkány mesterekkel, hogy megismerje ezoterikus tanaikat, okkult titkaikatés mágikus képességeiket. Ezután Palesztinában és arábiában kóborolt, végül eljutott Egyiptomba, ahol egy Nílus melletti kis településen rábukkant Abramelinre, a hatalmas mágusra. Abramelin tanításait hallgatva hamarosan rájött, hogy megtalálta azt, akit mindvégig keresett, megtalálta a mestert, akitől választ kaphat minden kérdésére és aki képes arra, hogy beavasa őt a mágia legmélyebb és legmagasabb titkaiba.

A második és harmadik rész tartalmazza Abramelin tulajdonképpeni tanításait és mágikus négyzeteit. A második részben részletes instrukciók találhatók az önfelszentelés, vagy önbeavatást végző mágikus tenni valóival kapcsolatban. Az utasítások szerint hat hónapra el kell vonulnia egy világtól elzárt, félreeső helyre, ahol spirituális irányultságú aszketikus életet kell élnie, szent iratok tanulmányozásában merülten. A hatodik hónap végén, ha az előírásoknak megfelelően és teljes átéléssel végrehajtotta az előkészületeket, a mágus megidézheti és megismerheti az ő égi patrónusát, saját szent őrző angyalát. Az angyal megidézéséhez szükség van egy serdülőkorú érintetlen gyermekre. Ő fogja elöszőr megpillantani az angyalt, aki egy jelet rajzol az oltáron elhelyezett ezüsttálra, ezt a jelet viszont csak a mágus tudja elolvasni. Az elkövetkező hét nap során az angyal teljes pompájában megjelenik a mágus előtt és megtanítja őt a jó és a rossz szellemek megidézésének minden fortélyára. A mágus csak ezek után használhatja tökéletes biztonsággal a harmadik könyvben található, nagy erejű talizmánokat…

Bizonyos formulákkal vihart vagy hóesést lehet előidézni, egyesek vagyonhoz juttatnak vagy értékes könyvekhez, mások segítségével holtakat lehet életre kelteni, vagy állatokat lehet öletni, megint mások a múltat vagy a jövőt, felfedik a titkokat és megtanítanak minden tudományra….

MÓZES ELTITKOLT KÖNYVEI


Az Ó szövetség Mózes öt könyvével kezdődik: ez a zsidó tóra, azaz Törvény. Ezek a könyvek tartalmazzák a zsidók őstörténetét és legfontosabb (istentől eredő) törvényeket. 1849-ben azonban Stutgarttban megjelent Mózes VI. és VII. könyve is, melyeket annak idején állítólag kihagytak a Bibliából, mert veszélyesnek ítélték őket. A könyvekhez különös legendák is füzödnek: állítólag 1338-ból, 1383-ból és 1501-ből származó részleteket is tartalmaz. A hatodik könyv,Mózes mágikus szellem-művészete címmel is megjelent, de a gyűjteményt Semiphoras et Shemhamphoras Salomonis Regis néven is kiadták. Frank területeken ezt a könyvet úgy ismerték a boszorkány üldözések korszakában, mint a boszorkány mesterek által használt veszélyes, titkos irományt, melyet az alvilág urával kötött szövetség után kaptak meg…

Később Németország területén többször újranyomták, a harmincas években például a drezdai Gutenberg kiadó jelentett meg egy változatot, mely részint a modern feltételekhez alkalmazkodó revízió volt, részint a tudományos irodalomból kölcsönzött szövegeket és így az eredetiség benyomását keltette. 1945-ben a Planett kiadó által Braunschweigben nyomtatott változatot 9000 ezer példányban bocsátották útjára, ez egy nyolcadik, kilencedik és tizedik állítólagos Mózes-könyvet is tartalmaz, Henri Gamache Ősszeállításában.

Forrás : Hihetetlen magazin
Szerkesztette: Oltyán Edit
Közzétette: Molnár Ferenc

Ezen hír származási helye: Idegen civilizációk látogatói
( http://latogatok.hu/news.php?extend.2119 )