Hír: AZ IGAZI GÓLEM
(Kategória: Egyéb rejtélyek)
Küldte: Oltyán Edit
2011 április 21 csütörtök - 22:00:00


Sokan úgy gondolják, hogy a tudományos fantasztikus művekben felbukkanó alakok többnyire kitalált teremtmények és csak a fantázia termékei. Így van ez Gustav Meyrink osztrák író művéből ismertté vált, később filmszereplővé tett gólem esetében is, amelyről mindenki tudja, hogy egy hatalmas, életre keltett agyagfigura. És pontosan ez a héber gólem szó jelentése is: „alaktalan, élettelen tömeg”.AZ ÉLETRE KELTETT AGYAGEMBER


Kép 1.
Miként lehetséges hát, hogy egy ilyen teremtmény életre keljen? Már Gustav Meyrink 1915-ben megjelent fantasztikus regényének 5. fejezetében is utalt a gólem ősi eredetére. Mint Írja: „Azt mondják, hogy a történet eredete a 16. századba nyúlik vissza. Egy rabbin állítólag egy mesterséges embert, az ügy nevezett gólemet készítette a Kabala elkallódott előírásai szerint, oly célból, hogy mint szolgája, segítsen neki a zsinagóga harangjait húzni és egyéb durva munkát végezni”…

A történet szerint a gólemből nem lett igazi ember, csak valami tompa, félig tudatos vegetálás élt benne. Az ősi legendák úgy tartják, hogy az élet csak nappal lakozott benne, és pedig egy mágikus cédula erejénél fogva, amely állandóan a gólem fogai mögött rejtőzött. Egy ízben a rabbin elmulasztotta estéli imája előtt a gólem szájából kivenni a bűvös igét tartalmazó írást, mire a gólem dührohamot kapott, végig száguldott a sötét utcákon, és mindent összezúzott, ami csak az útjába került. Végül a rabbinak sikerült megfékeznie az ámokfutót azzal, hogy elébe vetette magát és megszerezte az írást, amelyet azon nyomban meg is semmisített. A gólem ekkor élettelenül omlott össze, de a prágai utcákról összegyűjtött maradványait állítólag a mai napig őrzik a Régi-új zsinagóga padlásán.

Meyrink nyilvánvalóan jól ismerte a zsidó folklórt, amely a történet alapjául szolgált. E szerint az 1500-as évek vége felé a prágai gettóban valóban létezett egy bizonyos Judah Löw ben Bazalel rabbi (1520-1609) aki állítólag titkos ősi rítusok segítségével életet lehelt a Moldva-folyó partjáról származó agyagból és vérből gyúrt műemberébe. A rabbi természetesen mindig is tagadta, hogy képes lett volna bármit is teremteni, hiszen ez a képesség csak istennek adatott meg, bár a Talmudban ennek ellenkezője is megtalálható: „ha az igazak világot akarnának teremteni, megtehetnék. Isten kimondhatatlan neveinek betűiből Ravának sikerült egy embert alkotnia, s azt elküldte Zerah rabbihoz. Ő megszólította. Ám minthogy az ember nem válaszolt neki, így szólt a rabbi: „A mágia szülötte vagy te, térj vissza a porodba.” A két mester péntekenként a Teremtés Könyvét tanulmányozta”. − (Szanhedrin, 65 b).

Állítólag a gólem épp az említett kimondhatatlan nevek kezdőbetűk konbinációiból alkotott név és létrehozásának módját a „teremtés könyve” tartalmazza, amelynek jelentése a 9. századi ír egyházíró, Johannes Scotus Erigena (810-877) szerint olyan végtelen „akár a páva farktollán a színek.” A 13.században Dante Alighieri (1265-1321) itáliai filozófus és költő ehhez még hozzátette, hogy a bibliai minden szakaszának − így a Teremtés Könyvének is − négy különálló jelentése van. A szószerinti jelentést és tartalom mellett, egy allegorikus, egy erkölcsi és egy misztikus. Ez utóbbit azonban csak a beavatottak és a mágusok érthetik meg. A kabbalisták szerint, akik épp az „isteni írásnak” e titkait kutatták, a Szentírás isteni értelem sugallta.

Isten titkainak kifürkészéséhez megszámolták a Szentírás szavainak és betűinek számát, és különbözőképpen kombinálták azokat. Ők azon a véleményen vannak, hogy Bazalel rabbi ugyanezen a módszerrel a biblia mágikus tartalmához, és így sikerült rábukkania a gólem teremtésének és életrekeltésének megfelelő receptjére. Az eljárás alkotórészei állítólag 23 fólialapot töltenek meg, és megkövetelik, „kétszázhuszonegy kapu abcéi”-nek az ismeretét. Ezeket ugyan is a gólem valamennyi szerve fölött kell ismételni.
Baalbek Templom

Az agyagember homlokán például az „emet” (igazság) szót kell tetoválni, és az így alkotott lény megsemmisítéséhez elég, ha letörlik a kezdőbetűt, hiszen ez esetben csak a „met” szó maradt, ami „halott”-at jelent. E módszer összetettsége messze meghaladja a hétköznapi ember képességeit, de Bazalel rabbi nyílván Valóan messzemenően művelt volt, aki kiemelkedve kortársai közül, fel tudta tárni a titkot. Az isten nevével ellátott és a lény szájába helyezett varázserejű cédula segítségével irányíthatta teremtményét, és ha elvette tőle a cédulát, a gólem ismét agyagtömeggé vált, mígnem sorsa végleg bevégeztetett. Talán még az is előfordulhat, hogy maradványai ma is ott rejtőznek a prágai zsinagóga padlásán…

Forrás: hihetetlen magazin
Szerkesztette: Oltyán Edit
Közzétette: Molnár Ferenc

Ezen hír származási helye: Idegen civilizációk látogatói
( http://latogatok.hu/news.php?extend.2346 )